Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi

Çalışma Kurulu

Şehir Merkez Çalışma Grubu Üyesi
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Derya Ufuk Altıntaş
Dr. Dilek Özcan
Ankara Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Dr. Güzin Cinel
Dr. Gökçen Tuğcu
Dr. Sanem Eryılmaz Polat
Ankara Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Nazan Çobanoğlu
Dr. Gizem Özcan
Ankara Ankara Hastanesi Dr. Mina Hızal
Ankara Gazi Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Ayşe Tana Aslan
Dr. Tuğba Şimanlar Eyüboğlu
Dr. Pelin Asfuroğlu
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Deniz Doğru Ersöz
Dr. Nural Kiper
Dr. Uğur Özçelik
Dr. Ebru Yalçın
Dr. Nagehan Emiralioğlu
Dr. Dilber Ademhan Tural
Dr. Beste Özsezen
Dr. Birce Sunman
Dr. Halime Büyükşahin
Dr. İsmail Güzelkaş
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Ebru Damadoğlu
Dr Oğuz Karcıoğlu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji-İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları BD Dr. Ayşen Bingöl
Dr. Abdurrahman Erdem Başaran
Balıkesir Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Aleri Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Demet Can
Bursa Bursa   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Nihat Sapan
Dr. Şükrü Çekiç
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Velat Şen
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Hadice Selimoğlu Şen
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Dr. Mehmet Kılıç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hast. Bilim Dalı Dr. Koray Harmancı
Dr. Gonca Kılıç Yıldırım
Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı Dr. Özlem Keskin
Dr. Elif Arık
Dr. Ercan Küçükosmanoğlu
Gaziantep Gaziantep Cengiz Gökçek KD ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Dr Melih Hangül
İstanbul Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Erkan Çakır
Dr. Hakan Yazan
İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bilim Dalı Dr. Haluk Çokuğraş
Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı
Dr. Azer Kılıç Başkan
Dr. Hüseyin Arslan
İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Dr. Zeynep Tamay
Dr. Ayşe Süleyman
İzmir Dr Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Dr. Gökçen Kartal Öztürk
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Figen Gülen
Dr. Ümit Aslan Sarıtaş
Dr. Meral Barlık
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Dr. Pervin Korkmaz Ekren
Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Mehmet Köse
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Sevgi Pekcan

Ömür Ercan

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Dr. Erdem Topal
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları, Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Dr. Hasan Yüksel
Dr. Özge Yılmaz
Dr. Sedef Narin Tongal
Mersin Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Dr. Ali Özdemir
Samsun Ondokuz Mayıs Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Dr. Gönül Çataltepe
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Dr. Fazıl Orhan
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Dr. Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN