3 Haziran 2022 tarihinde The Ankara Otel'de UKKS çalışma grubu toplantısı yapıldı.
Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
UKKS Yönetim Kurulu