Amaçlarımız

  • Dernek çocukluk çağı solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozis hastalığı ile ilgilenen hekimleri (pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları), psikologları, sosyal hizmatlar uzmanlarını, diyet uzmanlarını, bu hastalıklara sahip çocuğu olan ebeveynleri ve bu konuya ilgi duyan diğer bireyleri biraraya toplayarak faaliyetlerde bulunur.
  • Ülkemizde önemli bir sorun olan çocukluk çağı solunum yolu hastalıklarının teşhis edilmesi, nedenlerinin ortaya konması ve tedavisi konusunda çalışmalar yapmak.
  • Özellikle doğumdan önce ve doğumdan hemen sonra yapılacak tarama çalışmaları ile teşhis edilebilen, genetik geçişli bir hastalık olan kistik fibrozisin erken teşhisi ve tedavisi konusunda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak. Bu hastalık konusunda toplumu bilgilendirmek.
  • Çocukluk çağı solunum yolu hastalıkları kapsamına giren konuların yurt çapında tanıtılmasını ve çözümlenmesini sağlamak.
  • Solunum yolu hastalıkları ile uğraşan akademik ve yardımcı personelin bu konudaki gelişmeleri takip etmeleri için gerekli hizmet içi eğitim programlarını düzenleyerek bu hizmetlerin Türkiye çapında yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  • İlgili bakanlıktan izin almak şartı ile uluslar arası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek, çocukluk çağı solunum yolu hastalıkları alanında araştırma, inceleme ve yayınları teşvik etmek.
  • Benzeri amaçlar güden diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Amacına uygun eğitim ve araştırma merkezleri açmak.
  • Yukarıdaki amaçları yerine getirmeye yönelik maddi desteği sağlamak üzere bağışlar organize etmek, konser ve kermes gibi faaliyetler düzenlemek.

Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği

Yönetim Kurulu (2023-2025)

Prof. Dr. Uğur Özçelik

Başkan

Prof. Dr. Ebru Yalçın

Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Güzin Cinel

Üye

Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu

Muhasip üye

Prof. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu

Üye

Temsilciler Kurulu

Doç. Dr Dilber Ademhan Tural

Uzman Temsilcisi

Uzman Dr Gizem Özcan

Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi 

Şeyda Cengiz

Aile Temsilcisi

Dernek Hesap Numarası

Yapı Kredi Bankası IBAN:  TR 78 0006 7010 0000 0071 0909 64