Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi

Yönetim Kurulu

Deniz Doğru Ersöz

Başkan

Uğur Özçelik

Üye

Nagehan Emiralioğlu

Üye

Sevgi Pekcan

Üye

Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu

Üye

Erkan Çakır

Üye

Güzin Cinel

Üye