Ulusal Kistik Fibrozis Kayıt Sistemi

Yönetim Kurulu

Deniz Doğru Ersöz

Başkan

Erkan Çakır

Başkan Yardımcısı 

Güzin Cinel

Sekreter

Uğur Özçelik

Üye

Nazan Çobanoğlu

Üye

Sevgi Pekcan

Üye

Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu

Üye